Nakazy zapłaty i E-Sąd

Tryb postępowania odpowiedni dla potrzeb Klienta.

Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym mogą zapadać w formie nakazów zapłaty. Nakazy mogą być wydawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Szczególnym rodzajem postępowania, w którym mogą być wydawane nakazy zapłaty jest elektroniczne postępowanie upominawcze, prowadzone wyłącznie przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie niezależnie od miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego.

Nakaz zapłaty może stanowić szybkie narzędzie prawne, służące uzyskaniu orzeczenia sądowego obejmującego dochodzone roszczenie. Z założenia prowadzenie postępowania nakazowego zastrzeżone jest wyłącznie do spraw nieskomplikowanych i odpowiednio udokumentowanych (spraw o zapłatę). Postępowanie nakazowe pozwala również zaoszczędzić koszty, a pod pewnymi warunkami stwarza możliwość częściowego ich przeniesienia na drugą stornę procesu już w na wstępnym etapie sprawy.

Postępowanie nakazowe wymaga od stron postępowania dochowania przewidzianych prawem wymogów formalnych. Przede wszystkim dotyczy to terminów na podejmowanie czynności procesowych. Należy również pamiętać o odrębnościach dotyczących uiszczania kosztów sądowych w postępowaniu nakazowym. Nakaz zapłaty po uprawomocnieniu się, jest pełnoprawnym orzeczeniem sądowym i może otwierać drogę do postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą pełną obsługę postępowania nakazowego na rzecz dłużników (pozwanych), jak i wierzycieli (powodów). W szczególności w zakres pomocy prawnej wchodzi:

  • przygotowywanie pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym wraz z wnioskami o wydanie przez Sąd nakazu zapłaty,
  • ochrona prawna dłużników również na etapie postępowania egzekucyjnego,
  • przygotowywanie sprzeciwów i zarzutów do otrzymanych nakazów zapłaty,
  • reprezentowanie Klientów przed Sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • przygotowywanie pism i wniosków oraz formułowanie zarzutów dotyczących nakazów zapłaty,
  • pełną obsługę postępowania przed tzw. ''e-sądem'' w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Skontaktuj się z Radcą Prawnym:

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z niego oznacza akceptację ich zapisu lub odczytu wg. ustawień przeglądarki użytkownika -  więcej...