O kancelarii

Czasami jedna rozmowa pozwoli zaoszczędzić lata.
Misją kancelarii jest zapewnienie fachowej i sprawnej pomocy prawnej. Głównym obszarem naszej działalności jest dbałość o  możliwie najlepsze warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej Klientów oraz wspieranie jej na każdym etapie - począwszy od rejestracji, zapezpieczenia identyfikacji wizerunkowej (rejestracja znaków towarowych), obsługi bieżących spraw prawnych (w tym pracowniczych), wspierania płynności finansowej (prewencja i windykacja), na sporach sądowych i mediacji kończąc.

Drugim polem naszej specjalizacji jest rozwiązywanie prywatnych, indywidualnych spraw i problemów naszych Klientów w obszarze prawa prywatnego i publicznego - sprawy cywilne, spadkowe, rodzinne, także z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Oferujemy kompleksową obsługę prawną, obejmującą porady prawne, reprezentację procesową, jak i sporządzanie pism i wniosków oraz prowadzenie i udział w mediacji - zawsze odpowiednio do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Nasze działania przedsiębrane w imieniu Klientów cechuje fachowość, dynamizm i optymalne dostosowanie. Wysoko cenimy czas i środki naszych Klientów. Zmierzamy do znalezienia możliwie najprostszego i najbardziej efektywnego rozwiązania powierzonych nam spraw.

Paweł Libertowski
radca prawny
Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie również złożył egzamin radcowski. W latach 2009 - 2015 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 2013 r. do 2015 r. zasiadał w Komisji Dyscyplinarnej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2010-2013 Przewodniczący Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

   

 Publicystyka: 

  • ,,Oskarżony oskarżycielem - oskarżenie wzajemne w postępowaniu karnym''  -  22.12. 2014 r. www.prawoexpert.pl

Regułą postępowań sądowych znanych w polskim porządku prawnym, jest występowanie (co do zasady) dwóch stron postępowania, strony czynnej i biernej. Ponadto, z reguły nie ma możliwości występowania przez tę samą osobę czy podmiot jednocześnie w podwójnej roli ... (czytaj dalej)

Popełnienie przestępstwa jest najczęściej zamachem nie tylko na obowiązujący porządek prawny, ale jest również wymierzone przeciwko konkretnym dobrom prawnym i osobom ... (czytaj dalej)

Fakt wszczęcia postępowania karnego w określonej sprawie, a przede wszystkim doprowadzenie do wykrycia prawdy i wymierzenia winnym sprawiedliwości, a także naprawienie powstałej w wyniku przestępstwa szkody, pozostają kwestiami kluczowymi z punktu widzenia żywotnych interesów i praw pokrzywdzonych ... (czytaj dalej)

 Publikacje: 

  • ,,Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV.’’, wyd. II, Poznań 2011 r. (autorzy: A. Gerecka-Żołyńska, B. Janusz-Pohl, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński; aktualizacja: A. Gerecka-Żołyńska, B. Janusz-Pohl, P. Libertowski, P. Karlik, S. Stypuła, I. Zając-Bange, M. Żbikowska)
  • ,,Model odpowiedzialności karnej zastępczej na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego.’’ [w:] ,,Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie.’’, red. S. Morawska, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7378- 670-7, str. 208-220. (P. Libertowski)
  • ,,The role of criminal proceeding in shaping legal awareness of the society.’’ [w:] ,,Distinctive interdisciplinary changes in science.’’, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, Poznań 2011, ISBN 978-83-932394-2-9, str. 90-108. (P. Karlik, P. Libertowski)
  • ,,Konferencja ‘’Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej”, Warszawa, 5–6 grudnia 2011 r.’’, Palestra nr 3-4/2012, str. 240-245. (P. Libertowski)
  • ,,Uwagi o trybach ścigania przestępstw.’’ [w:] „Z problematyki funkcji procesu karnego”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4123-3, str. 128-138. (S. Stachowiak, A. Gerecka-Żołyńska, P. Libertowski, M. Żbikowska)
  • ,,Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów.’’, red. A. Gerecka-Żołyńska, H. Paluszkiewicz, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4077-9. (A. Gerecka-Żołyńska, B. Janusz-Pohl, P. Karlik, P. Libertowski, H. Paluszkiewicz, S. Stypuła, I. Zając-Bange, M. Żbikowska) 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z niego oznacza akceptację ich zapisu lub odczytu wg. ustawień przeglądarki użytkownika -  więcej...